Nhà Giả Kim Review – Cuốn Sách Dành Cho Những Ai Còn Đang Vô Định

By | Tháng Ba 23rd, 2019|Sách|0 Comments

Nếu chọn một quyển sách nhỏ gọn, nhẹ nhàng nhưng đầy triết lý sống để thường xuyên đọc lại, tôi sẽ chọn Nhà Giả Kim của tác giả Paulo Coelho. Cũng vì tình yêu đối với sách và khát vọng muốn được chia sẻ tới những bạn đọc gần xa